justoy9

Bli medlem i JFC

Vi ønsker at akkurat DU skal bli medlem i Justøyfamiliens Bibelcamping.

JFC er en selvstendig og selveiende evangelisk virksomhet med en økumenisk profil. Det kristne søskenfelleskapet er viktigere enn organisasjonsgrenser. Overordnet mål for all virksomhet er, Enhet i Kristus, slik der er beskrevet i Joh. 17. 20-22.

Hvilke fordeler får jeg som medlem?

  • Stemmerett på årsmøte. Her kan du påvirke veien videre.
  • Du støtter arbeidet
  • Du får løpende informasjon om hva som skjer.
  • Mulighet til å være frivillig medarbeider og få kjekke oppgaver.
  • Tilgang til hyttebooking en uke før hoved-bookingen finner sted.

Medlemskontigenten er 250,- pr. år, og innbetales til 30303127468 (merk med Medlem + navn)

Hvordan blir du medlem?

Send navn, adresse, e-post og telefonnummer til post@jfc.no