Om oss

JFC er en selvstendig og selveiende evangelisk virksomhet med en økumenisk profil. Det kristne søskenfelleskapet er viktigere enn organisasjonstilhørighet.

Overordnet mål for all virksomhet er:

Enhet i Kristus slik det er beskrevet i Joh.17,20-22: Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik Du, Far, er i meg og jeg i Deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at Du har sendt meg. Den herligheten Du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er ett. 

Målsettingen av virksomheten ved JFC skal være å lede mennesker til personlig tro på Jesus som sin frelser, og til et liv som Jesu disippel. 

Alle sesongcampere må være medlemmer i Justøyfamiliens bibelcamping. All møtevirksomhet skal være underlagt kontroll og regi av styret i JFC. Når møtevirksomheten er avsluttet tas teltkirken og barneteltet ned.

Styret

Justøyfamiliens bibelcamping drives av Justøyfamilien som er en medlemsorganisasjon. Det velges ut fra dette et styre som står for planlegging og drift av campingen. Disse blir valgt på årsmøte som blir avholdt i sommerhalvåret. Dersom det er ting dere lurer på eller har andre hendvendelser, kontakt styrets medlemmer ved å ringe eller sende mail, se menyen til høyre for oversikt over styret og kontakt informasjon.  

Vær gjerne med i forbønn for styret og den jobben de gjør.

Be også for en velsignet sesong sommeren 2022.

Møtevirksomhet

Gjennom hele sesongen har vi møtevirksomhet i teltkirken, i barneteltet og på loftet over butikken. Alle dager utenom mandag da er det møtefri. 

  • Barnemøtene er for barn i alle aldre, hver dag kl 10:30.
  • Hemmelite er for barn som skal begynne i  5.- 7. klasse.
  • Ungdomsmøtene er for de som begynner i 8. klasse og oppover
  • Formiddagsmøter 10.30 og kveldsmøter 19.30 er stort sett rettet mot voksne.
  • Bønnemøtene er hver dag kl 09:00 på loftet.