img_2843-2

Familieaktiviteter

I løpet av en sesong arrangerer vi ulike familieaktiviteter.

Familieaktivitetene kan variere fra år til år. 

Eksempel på familieaktiviteter er:

Krabbekonkurranse, Sandslottkonkurranse, "Olympiade", oppskyting av vannrakkett, dragebygging. 

Følg med på infoskjermen i Vaffelbua og plakater.