Barn og ungdom

Tirsdag 5. jul

19:30 Hemmelite

23:00 Ungdomsmøte

Åpne Dører

Onsdag 6. jul

19:00 Ungdomsmøte

Torsdag 7. jul

19:30 Hemmelite

23:00 Ungdomsmøte

Fredag 8. jul

19:30 Hemmelite

23:00 Ungdomsmøte

Lørdag 9. jul

23:00 Skjærgårds (ikke ungdomsmøte)

Søndag 10. jul

23:00 Ungdomsmøte

Markus Kvavik

Tirsdag 12. jul

19:30 Hemmelite

23:00 Ungdomsmøte

Onsdag 13. jul

23:00 Ungdomsmøte

Torsdag 14. jul

19:30 Hemmelite

23:00 Ungdomsmøte