"For alt Guds folk"

 • JFC er for ”alt Guds folk”.
 • JFC er for både kristne og ikke kristne i alle aldersgrupper.
 • Mennesker skal få oppleve frelse, fornyelse og inspirasjon gjennom forkynnelse av Jesus Kristus. Det kristne søskenfellesskapet er viktigere enn organisasjonsgrenser.
 • Visjonen skaper forandring slik at man på sitt hjemsted er med og fremmer Guds rike for ”alt Guds folk” – og ikke bare i egen menighet.
 • Visjonen skaper ringvirkninger over hele landet – og kanskje enda lenger.

Verdier:

Respekt

 • Fordi JFC består av mange mennesker med forskjellig bakgrunn, er det viktig at man viser hverandre respekt.
 • Å vise hverandre respekt, gjør at man tør være ”ærlig” og si hva man mener.
 • Ved å behandle hverandre med respekt vil vi som kristne få troverdighet hos ikke kristne.

Omsorg

 • Inkluderende fellesskap skapes ved at nye besøkende ”blir sett” slik at vennskap etableres på tvers av ”alt Guds folk”. 
 • Vi ønsker å satse aktivt på barne- og ungdomsarbeid. 
 • Omsorg vises ved at man tar hensyn. 
 • I praksis vil det si at ingen tar seg til rette eller på annen måte fremmer sine egne interesser på bekostning av andre. Vi bærer hverandres byrder.

Frihet

 • Frihet er det motsatte av frykt og kontroll.
 • Frihet oppleves ved at undertrykte ”blir satt fri” gjennom omvendelse.
 • Sannhet formidlet i kjærlighet setter fri.
 • Frihet til å utrykke seg på sin egen måt

Glede

 • Gleden i Herren er vår styrke.
 • Bygge relasjoner og nærhet til familie og venner.
 • Humor.
 • Legge til rette for aktiviteter som passer for alle generasjoner , slik som bading, grilling, idrett, fisking, etc.

Forandring

 • Vårt våpen er kjærlighet - et ord som bærer i seg kraft til å skape forandring.
 • ”Stillstand” er tilbakegang.
 • Forandring på det personlige plan - utvide grenser.
 • Forandring skapes ved forkynnelse av Jesus Kristus.

 

(Visjonen ble behandlet på årsmøtet 2007 og vedtatt av styret januar 2008)