På en campingplass bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del av det fascinerende og spennende ved camping. Dette betyr at vi må ha noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre.

 

1. ANKOMST

1.1 Meld din ankomst i informasjonen. Registerings skjema må fylles ut. Legitimasjon forevises på forlangende. 

1.2 Er det spesielle forhold med boenheten din, si fra ved ankomst.

 

2. PRISER

2.1  Betaling etter gjeldende priser. Se eget oppslag.

 

3. OPPHOLD

3.1   Du plikter å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el. tilkobling og andre sikkerhetsbestemmelser. Følg derfor evt. oppslag og anvisninger. 

3.2   Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse.  Graving i bakken må ikke finne sted. 

3.3   Lavt støynivå om dagen og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 08.00. 

3.4   Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt. 

3.5   Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. Ballspill er ikke tillat inne på området, og det henvises til egen fotballbane ved parkeringsplassen og volleyballbane ved stranda for ballaktiviteter.

3.6   Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet. 

3.7   Husholdningsavfall kastes i kontainer som er plassert ved Informasjonen. Plass for å kaste brannfarlig materiale finner dere også her. 

3.8   Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd, hundepose må brukes, og det er IKKE tillatt å ta med kjæledyr i møteteltet, barneteltet eller på loftet.

3.9   Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten styrets samtykke. 

3.10 Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.  Det er ikke tillatt å konsumere alkoholholdige drikke eller å vise seg beruset på campingplassen.

 

4. AVREISE

4.1 Dersom annet ikke er avtalt, skal campingtomten/ hytta forlates ren og ryddig, senest kl. 12.00. 

 

5. ANSVAR

5.1 JFC kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. 

5.2 Skade som blir påført JFC eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler.