JFC er en selvstendig og selveiende evangelisk virksomhet med en økumenisk profil.  Det kristne søskenfelleskapet er viktigere enn organisasjonstilhørighet. 

Overordnet mål for all virksomhet er: Enhet i Kristus slik det er beskrevet i Joh. 17. 20-22. 

Målsettingen av virksomheten ved JFC skal være å lede mennesker til personlig tro på Jesus som sin frelser, og til et liv som Jesu disippel. 

Alle sesongcampere må være medlemmer i Justøyfamiliens bibelcamping. All møtevirksomhet skal være underlagt kontroll og regi av styret i JFC. Når møtevirksomheten er avsluttet tas teltkirken og barneteltet ned.