JFC er en selvstendig og selveiende evangelisk virksomhet med en økumenisk profil.  Det kristne søskenfelleskapet er viktigere enn organisasjonstilhørighet. 

Overordnet mål for all virksomhet er:

Enhet i Kristus slik det er beskrevet i Joh.17,20-22: Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik Du, Far, er i meg og jeg i Deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at Du har sendt meg. Den herligheten Du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er ett. 

Målsettingen av virksomheten ved JFC skal være å lede mennesker til personlig tro på Jesus som sin frelser, og til et liv som Jesu disippel. 

Alle sesongcampere må være medlemmer i Justøyfamiliens bibelcamping. All møtevirksomhet skal være underlagt kontroll og regi av styret i JFC. Når møtevirksomheten er avsluttet tas teltkirken og barneteltet ned.