Sikkerhet og tiltak under koronapandemien

Justøyfamiliens Bibelcamping er nå åpnet for sesongcampere, og vil åpne opp for drop-in campere fra tirsdag 23/6.

Slik situasjonen er, ønsker vi at alle skal være trygge. Renhold og hygiene er veldig viktig for oss. Når det gjelder desinfisering av utsatte berøringspunkter som f.eks. dørhåndtak, kortterminal, lysbrytere, toalettknapper og armaturer, har vi rutiner på hvor ofte dette skal gjøres. Hyttene hos oss vil bli grundig rengjort etter hvert bruk. Bor du i campingvogn eller bobil har du også god kontroll over egen bosituasjon. Vi holder oss oppdatert på helsemyndighetenes anbefalinger. Vår høyeste prioritet er å ivareta sikkerhet og helse for alle som er på campingen.


Hvis det skulle oppstå smitte hos oss vil tiltak gjøres umiddelbart, og skulle det være mistanke om smittefare vil vi opplyse om dette og eventuelt stenge inntil faren er over.


Det er plassert ut håndsprit på toaletter, og flere steder på campingen.

Vi minner om plakatene rundt omkring på campingen som informerer oss om avstand, god håndhygiene, og hoste i papirlommetørkle eller armkrok, og ber dere etterfølge disse.

Ønsker alle et hyggelig opphold!