Dugnad er regnet som et norsk fenomen. Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord på NRK-programmet «Typisk Norsk». Men dugnader finnes ikke bare i vår kultur. «Barn raising» (låvereising) viser til det å bygge en låve sammen, noe som var vanlig at man gjorde i fellesskap over heile den nordamerikanske landsbygda frem til og med 1800-talet.

På Justføyfamiliens Bibelcamping har vi også lang tradisjon for å drive med dugnad. Hadde det ikke vært for de mange frivillige som har stilt opp på dugnad ville bibelcampingen ikke eksistert i dag.

Motivasjonen for å stille på dugnad kan være så mangt, men den viktigste grunnen for mange er trolig at man vil at «Mennesker skal få oppleve frelse, fornyelse og inspirasjon gjennom forkynnelse av Jesus Kristus». (sitat fra vår visjon).

Fordi «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt», må man ha visse retningslinjer for hvordan organisere dugnadsarbeidet. Det er også viktig å ha ordninger som sikrer at ikke enkeltpersoner «brenner seg ut» og som etter en stund velger å melde seg ut av «familien». Med dette som utgangspunkt, håper vi de fleste har forståelse for at det settes følgende retningslinjer:

  1. Det forventes at hver sesongleier bidrar med 14 dugnadstimer i tiden før møtesesongen i teltkirka.
  2. Bare i særskilte tilfeller kan dugnad gjøres i andre perioder, Dette skal da avtales med dugnadsansvarlig samtidig med påmelding til dugnad.
  3. For å kunne planlegge dugnadsarbeidet mest mulig effektivt er det viktig at dugnads-ansvarlig får kjennskap til hvor mange som stiller på dugnad og hvilken kompetanse disse har. Påmeldingsfrist: Se forsiden for "Dugnad".
  4. Alle som er med på dugnad skal registrere seg hos dugnadsleder ved ankomst.
  5. Dersom noen ikke kan delta på dugnad, vil man måtte betale ekstra 3000.- i sesongleie. Dette vil bli fakturert ved sesongslutt. Velger dere dette alternatvet,vennligst gi beskjed til dugnadsansvarlig slik at dere slipper påminnelser om å melde dere på dugnad.
  6. Dugnader starter normalt kl. 10:00 og varer til 17:00.

Å delta på dugnad skal også være en positiv opplevelse. Man blir da kjent med nye mennesker som gjør det mye hyggeligere å være på campingplassen resten av sommeren. På hver dugnad skal derfor dugnadsleder sørge for at det alltid serveres et måltid mat midt på dagen (for eksempel pølse, kaffe og litt kake).